Вівторок, 28.01.2020, 16:52 | Вітаю Вас Гість | Реєстрація | Вхід
Головна » 2019 » Серпень » 1 » Договор на проведение экспертной оценки
| Рейтинг: 4.4/5
08:22
Договор на проведение экспертной оценки

Договор на оказание услуг независимой экспертной оценки недвижимости (квартира, земельный участок, дом, гараж), движимого имущества (автомобиль, оборудование и т.д.) для целей налогообложения в Украине Сертифицированной оценочной компании.

 

Данный образец договора на оценку можно использовать для оценивания имущества как физических, так и юридических лиц.

 

 

Полезные статьи:

Зачем нужна оценка

Документы, необходимые для проведения оценки

Кто такой ОЦЕНЩИК

Что такое ОЦЕНКА. Методы оценки

 

Зразок договору про надання послуг Експертної оцінки в Україні:

 

 

Договір №___________

на проведення незалежної оцінки

 

м.Київ                                                                                                                      ______________   201__ р.

 

 

Оціночна компанія _____________________ в особі директора _________________, який діє на підставі Статуту (далі – Суб'єкт оціночної діяльності), з однієї сторони, та _____________________ (далі – Замовник), з другої сторони, уклали цей договір про нижченаведене (далі – Договір):

1. Предмет договору

Суб'єкт оціночної діяльності за завданням Замовника проводить незалежну оцінку ринкової вартості: _________________________________________________________

(далі – Об'єкт), а Замовник зобов’язується прийняти виконану роботу і оплатити її.

2. Мета проведення оцінки

Визначення __________________________________________________________.

3. Вид вартості майна

Ринкова вартість, яка визначається відповідно до: Національного стандарту N1 "Загальні засади оцінки майна і майнових прав", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.09.2003 N1440; Національного стандарту №2 “Оцінка нерухомого майна”, затвердженого Постановою КМУ від 28.10.2004р. №1442; Методики оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України № 1891 від 10.12.2003р; методики товарознавчої експертизи та оцінки колісних транспортних засобів (затверджена наказом Міністерства юстиції України та Фонду державного майна України №142/5/2092 від 24.11.2003р.та зареєстровано в Міністерстві юстиції України 4.08.2009р. за №724/16740) із змінами та доповненнями (затвердженими наказом Міністерства юстиції України та Фонду державного майна України №1335/5/1159 від 24.07.2009р.).

4. Дата оцінки та порядок її виконання

4.1. Суб'єкт оціночної діяльності зобов'язаний виконати роботи з оцінки Об'єкта станом на __________________ 201__ р.

4.2. Строк виконання робіт - 3 календарні дні від дати отримання всієї необхідної інформації від Замовника.

5. Вартість робіт та порядок розрахунків

5.1. Загальна вартість виконаних робіт становить _____ (_______________________________) гривень.

5.2. Протягом трьох календарних днів від дати виконанння робіт Замовник сплачує Суб'єкту оціночної діяльності суму, що становить _____ (_______________________________) гривень.

Передплата:____________________________________

6. Права та обов'язки сторін

6.1. Суб'єкт оціночної діяльності зобов'язаний виконати роботи з оцінки та надати Замовнику звіт з оцінки Об'єкта в строк, визначений пунктом 4.2 Договору.

6.2. Замовник зобов'язаний сприяти наданню Суб'єкту оціночної діяльності необхідної інформації про Об'єкт оцінки.

6.3. У разі наявності поважних причин Замовник може до завершення Суб'єктом оціночної діяльності робіт, передбачених Договором, відмовитися від Договору, сплативши Суб'єкту оціночної діяльності фактичні витрати за виконаний обсяг робіт. Розрахунок фактичних витрат за виконаний обсяг робіт подається Суб'єктом оціночної діяльності Замовнику протягом 5 робочих днів від дати отримання ним повідомлення Замовника про відмову від Договору.

 7. Порядок приймання-передавання звіту

7.1. Після завершення робіт Суб'єкт оціночної діяльності передає Замовнику звіт з оцінки Об'єкта, що оформлений у встановленому порядку. Суб'єкт оціночної діяльності на вимогу Замовника дає роз'яснення щодо звіту та висновку про вартість Об'єкта.

7.2. Одночасно з передачею звіту з незалежної оцінки Об'єкта Суб'єкт оціночної діяльності передає всю інформацію щодо Об'єкта, яку було зібрано ним у процесі виконання роботи.

7.3. У разі якщо Замовник відмовляється підписати акт виконаних робіт, він повинен подати письмове обґрунтування причин своєї відмови.

7.4. Датою завершення робіт є дата підписання акта виконаних робіт.

8. Відповідальність сторін

8.1. Суб'єкт оціночної діяльності не несе відповідальності за неналежне виконання своїх зобов'язань за Договором, якщо вони є результатом неналежного виконання Замовником своїх зобов'язань, передбачених п. 6.2 Договору.

8.2. Суб'єкт оціночної діяльності та Замовник не несуть відповідальності за наслідки, що виникли під час або внаслідок використання третьою особою результатів оцінки з метою, що не була предметом Договору.

8.3. Спори між сторонами у зв'язку з виконанням або тлумаченням цього договору вирішуються у встановленому чинним законодавством порядку.

8.4. За недостовірність незалежної оцінки Об'єкта Суб'єкт оціночної діяльності несе відповідальність згідно з чинним законодавством України.

9. Умови забезпечення конфіденційності

Сторони зобов'язані не розголошувати інформацію стосовно виконання робіт з незалежної оцінки, яка є конфіденційною.

10. Набрання чинності договором, строк дії

Договір набуває чинності з моменту його підписання уповноваженими представниками сторін та діє до повного виконання сторонами своїх зобов'язань за Договором.

11. Інші умови

11.1. Договір складено в 2 примірниках українською мовою, кожний з яких має однакову юридичну силу.

11.2. Зміни та доповнення до Договору вносяться за взаємною згодою сторін шляхом укладення додаткових угод. Зазначені угоди стають невід'ємними частинами Договору.

12. Адреси сторін

_______________________________________________________

 

 

Приватне підприємство__________________________

 

 

                               М.П.             _________________ 

Види Договорів згідно Цивільного Кодексу України (Розділ ІІІ)

 

 • Купівлі-продажу  (Договір поставки / Договір міни)
 • Дарування
 • Ренти
 • Найму (оренди)
 • Позички
 • Підряду
 • Надання послуг
 • Виконання науково-дослідних робіт
 • Перевезення
 • Транспортного експедирування
 • Зберігання
 • Страхування
 • Доручення
 • Комісії
 • Управління майном
 • Кредиту
 • Факторингу
 • Ліцензійний
 • Комерційної концесії
 •  
Переглядів: 5652 | Додав: Соломка | Теги: Договор на оценку, договір на оцінку зразок | Рейтинг: 4.4/5


Приват-ІнвестаБТІ, Експертна оцінка майна
| Рейтинг: 4.4/5