Неділя, 25.10.2020, 20:29 | Вітаю Вас Гість | Реєстрація | Вхід
Головна » 2015 » Червень » 28 » Загальний Класифікатор Галузі народного господарства України
| Рейтинг: 0.0/0
20:19
Загальний Класифікатор Галузі народного господарства України
 Загальний Класифікатор "Галузі Народного Господарства
України" (ЗКГНГ)* є складовою частиною єдиної системи класифікації
і кодування техніко-економічної і статистичної інформації, яка
використовується в інформаційних автоматизованих системах
управління, податкових інспекціях для розрахунку податків, органах
державної реєстрації суб'єктів підприємницької і не
підприємницької діяльності, міністерствах і відомствах,
підприємствах і організаціях.
_______________
 * Ця редакція класифікатора включає зміни і доповнення,
 затверджені наказом Мінстату України від 24.01.94 р. N 21.
 
 ЗКГНГ може також використовуватись окремими юридичними і
фізичними особами для розробки своїх статутів (положень) або при
бажанні мати інформацію про характер діяльності та інші показники
різних господарських суб'єктів.
 ЗКГНГ призначений для забезпечення машинної обробки
статистичної та економічної інформації і застосовується для
розв'язання задач різних рівнів управління та забезпечення їх
інформаційного поєднання.
 Об'єктом класифікації в ЗКГНГ є галузь народного господарства
України, тобто сукупність виробничих одиниць, які виконують один
або декілька подібних видів виробничої діяльності.
 ЗКГНГ вміщує в себе такі поняття як галузі, підгалузі, види
діяльності. Як відомо, в міжнародній класифікації саме вид
економічної діяльності використовується як класифікаційна ознака
господарських суб'єктів, незалежно від форм власності і
організаційно-правових форм господарювання.
 ЗКГНГ визначає галузевий принцип побудови народного
господарства. Кодами ЗКГНГ індексуються підприємства, які належать
до тієї чи іншої галузі народного господарства. В ЗКГНГ підгалузь
або вид діяльності завжди відноситься до якої-небудь головної
галузі. Тому підгалузь або вид діяльності в класифікації ЗКГНГ це
не одне і те ж, що вид діяльності в термінології міжнародної
класифікації.
 Наприклад, готельне господарство відноситься згідно з ЗКГНГ
до галузі "житлово-комунальне господарство", проте згідно з
міжнародною класифікацією - це відокремлений вид діяльності
"готелі і ресторани", який не має ніякого відношення до
житлово-комунального господарства. Те ж саме можна сказати про
деякі інші підгалузі (види діяльності) з ЗКГНГ.
 У зв'язку з переходом економіки України на ринкові відносини
галузевий принцип її організації по вертикалі повинен у
найближчому майбутньому припинити своє існування, тому що
визначити належність підприємства до тієї чи іншої галузі в умовах
ринку досить складно. Слід звернути увагу ще на ті обставини, що
багато підприємств різних форм власності, переслідуючи мету
гнучкості функціонування, а іноді і виживання, стають об'єктивно
багатопрофільними, тобто здійснюють діяльність, яка носить
змішаний характер.
 Для віднесення суб'єкта до відповідної категорії обліку,
необхідно визначити таке поняття, як основний вид діяльності.
 Крім основного виду діяльності слід розглянути також
другорядні та допоміжні види діяльності.
 Існує декілька критеріїв відбору основного виду діяльності:
 - за кількістю зайнятих працівників;
 - за питомою вагою в загальному обсязі виробництва продукції
(товарів, послуг);
 - за питомою вагою в отриманому загальному прибутку.
 Максимальне значення (в %) згідно вибраного критерію визначає
основний вид діяльності господарського суб'єкта.
 Другорядним видом діяльності є будь-яка інша діяльність,
частка якої згідно вибраного критерію відбору менша від частки
основного виду діяльності. Кожен господарський суб'єкт може мати
кілька другорядних видів діяльності.
 Допоміжний вид діяльності - це діяльність, спрямована
виключно на досягнення головного завдання - сприяти виконанню
основного виду діяльності господарського суб'єкта.
 Структурні підрозділи суб'єктів господарської діяльності, що
виконують функції "допоміжної діяльності" (внутрішні перевезення,
пункти зв'язку тощо) і які не є самостійними, враховуються за
основним видом діяльності цих суб'єктів.
 В ЗКГНГ галузі народного господарства розподіляються на сферу
матеріального виробництва і невиробничу сферу.
 До сфери матеріального виробництва належать галузі, які
визначають види діяльності, що створюють матеріальні блага у формі
продукції, енергії, у формі переміщення вантажів, зберігання
продуктів, сортування, пакування і інших функцій, які є
продовженням виробництва в сфері обігу, зокрема - торгівля та
загальна комерційна діяльність по забезпеченню функціонування
ринку.
 Решта видів діяльності утворюють у своїй сукупності
невиробничу сферу.
 
 Галузі сфери матеріального виробництва
------------------------------------------------------------------
|N п/п | Код галузі | Найменування галузі |
------------------------------------------------------------------
 1 10000 Промисловість
 2 20000 Сільське господарство
 З 30000 Лісове господарство
 4 40000 Рибне господарство
 5 50000 Транспорт і зв'язок
 6 60000 Будівництво
 7 70000 Торгівля і громадське харчування
 8 80000 Матеріально-технічне постачання і збут
 9 81000 Заготівля
 10 82000 Інформаційно-обчислювальне обслуговування
 11 83000 Операції з нерухомим майном
 12 84000 Загальна комерційна діяльність по
 забезпеченню функціонування ринку
 13 85000 Геологія і розвідка надр, геодезична і
 гідрометеорологічна служби
 14 86000 Виробничі види побутового обслуговування
 населення
 15 87000 Інші види діяльності сфери матеріального
 виробництва
 
 Галузі невиробничої сфери діяльності збираються по першому
знаку, який починається з "9".
 
 Галузі невиробничої сфери діяльності
------------------------------------------------------------------
|N п/п | Код галузі | Найменування |
------------------------------------------------------------------
 1 90000 Житлово-комунальне господарство
 2 90300 Невиробничі види побутового обслуговування
 населення
 З 91000 Охорона здоров'я, фізична культура і
 соціальне забезпечення
 4 92000 Освіта
 5 93000 Культура та мистецтво
 6 95000 Наука і наукове обслуговування
 7 96000 Фінанси, кредит, страхування і пенсійне
 забезпечення
 8 97000 Управління
 9 98000 Об'єднання громадян
 
 
В ЗКГНГ використовується ієрархічна класифікація.
Структура коду - п'ять цифрових розрядів.
Ознакою розподілу на всіх ступенях ієрархії є підгалузь або вид
діяльності.
Кожен з наступних рівнів надає видам діяльності більш глибоку
деталізацію.
Загальна структура коду має такий вигляд:
 
 х х х х х
 --- --- --- --- ---
 | | | | | підгрупа
 | | | | --------------
 | | | | група
 | | | ------------------
 | | | вид діяльності
 | | ----------------------
 | | підгалузь
 | --------------------------
 | галузь
 ------------------------------
Переглядів: 2624 | Додав: Соломка | Теги: Галузі народного господарства, Класифікатор | Рейтинг: 0.0/0


Приват-ІнвестаБТІ, Експертна оцінка майна
| Рейтинг: 0.0/0