Неділя, 25.10.2020, 20:41 | Вітаю Вас Гість | Реєстрація | Вхід
Головна » 2015 » Серпень » 12 » Закон УкраЇни Про вимоги до предметів та матеріалів, що контактують з харчовими продуктами
| Рейтинг: 0.0/0
15:54
Закон УкраЇни Про вимоги до предметів та матеріалів, що контактують з харчовими продуктами

Данный проект закона Украины, наконец-то, разработан на основе следующих уже существующих нормативных документов по безопасности для материалов, которые контактируют с пищевыми продуктами:
- в Таможенном союзе - Технический регламент ТР ТС 005/2011"О безопасности материалов";
- в Европейском союзе - Регламент Комиссии (ЕС) № 10/2011 относительно полимерных материалов и изделий, которые контактируют с пищевыми продуктами, Регламент Комиссии (ЕС) № 1935/2004 о материалах и изделиях, которые контактируют с пищевыми продуктами, Регламент Комиссии (ЕС) № 450/2009 активные и интеллектуальные материалы и изделия, Регламент REACH № 1907/2006 о регистрации, оценке и ограничения химических веществ.

 
При разработке и поставке продукции в ТС и ЕС надо проходить все требуемые процедуры и получать Декларацию соответствия ТС и Сертификаты ЕС о допуске к контакту с пищевыми продуктами. 
 

В данном Проекте ничего нового, особенного и невозможного нет.

================================

ПРОЕКТ

Закон УкраЇни

 

Про вимоги до предметів та матеріалів,

що контактують з харчовими продуктами

 

Цей Закон визначає правові та організаційні засади обігу предметів і матеріалів, призначених для безпосереднього або опосередкованого контакту з харчовими продуктами задля збереження здоров’я споживачів та захисту їх інтересів.

Стаття 1. Визначення термінів

1. Терміни у цьому Законі вживаються в такому значенні:

1) активні предмети та матеріали, що вивільняються, — предмети та матеріали, які містять компоненти, призначені для вивільнення речовин в харчовий продукт або в середовище, що оточує такий продукт;

2) активні предмети та матеріали, що контактують з харчовими продуктами (далі — активні предмети та матеріали), — предмети та матеріали, що призначені для продовження строку зберігання упакованих харчових продуктів та/або для збереження чи покращення їх стану і містять компоненти, з яких вивільняються речовини в харчові продукти або середовище, що їх оточує, чи поглинають речовини із зазначених продуктів та середовища;

3) активні речовини, що вивільняються — речовини, призначені для вивільнення з активних предметів і матеріалів у харчовий продукт, або у середовище, що його оточує та для здійснення на цей продукт певного впливу;

4) інтелектуальні предмети та матеріали, що контактують з харчовими продуктами (далі — інтелектуальні предмети та матеріали), предмети та матеріали, призначені для забезпечення контролю стану упакованих харчових продуктів або середовища, що оточує такий продукт;

5) компонент — сукупність інгредієнта (інгредієнтів) та речовини (речовин), які викликають активну та/або інтелектуальну дію предметів чи матеріалів, у тому числі продукти реакцій, що відбуваються у процесі цієї дії. До компонентів не належать пасивні частини, наприклад матеріали, в які вони додаються або включаються;

6) функціональний бар’єр — бар’єр, що складається з одного і більше шарів матеріалів, що безпосередньо контактують з харчовими продуктами і забезпечують відповідність предметів та матеріалів вимогам цього Закону.

7) предмети та матеріали - предмети та матеріали, що контактують з харчовими продуктами у тому числі активні та інтелектуальні предмети та матеріали, які можуть впливати на безпечність та інші характеристики харчових продуктів;

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законах України “Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів”, “Про захист прав споживачів” і “Про ветеринарну медицину”.

Стаття 2. Сфера дії цього Закону

1. Дія цього Закону поширюється на предмети та матеріали, включаючи активні і інтелектуальні матеріали та предмети, що контактують з харчовими продуктами, які в готовому вигляді:

1) призначені для контакту з харчовими продуктами, або

2) вже контактують з харчовими продуктами і були призначені для цієї мети, або

3) можуть контактувати з харчовими продуктами або переносити  компоненти  на харчові продукти за звичайних або інших імовірних умов використання

2. Дія цього Закону не поширюється на:

1) предмети та матеріали, що постачаються як антикваріат;

2) захисні матеріали або оболонки, зокрема матеріали, що покривають сир, м’ясні напівфабрикати або фрукти і є частиною харчового продукту та можуть бути спожиті разом з ним;

3) стаціонарне обладнання для централізованого та нецентралізованого водопостачання;

4) нехарчову продукцію, організаційно - правові засади обігу якої визначені Законом України «Про загальну безпечність нехарчової продукції».

 

Стаття 3. Загальні вимоги до  предметів та матеріалів

 

1. Предмети та матеріали, включаючи активні та інтелектуальні, повинні виготовлятися за такою технологією, щоби за будь - яких умов використання, їх компоненти не потрапляли в харчові продукти в кількості, що може:

1) бути небезпечною для здоров’я людини, або

2) спричинити неприпустимі зміни в складі харчового продукту, або

3) погіршити органолептичні властивості харчового продукту.

2. Забороняється  маркувати, рекламувати та представляти предмети та матеріали у спосіб, що може ввести споживачів в оману.

Стаття 4. Специфічні вимоги до активних та інтелектуальних предметів та матеріалів

 1. Речовини, включені до складу активних предметів та матеріалів з метою вивільнення в харчові продукти та/або середовище, що оточує такий продукт, використовуються відповідно до положень цього Закону та інших нормативно-правових актів щодо безпечності харчових продуктів. Такі речовини вважаються інгредієнтами, а їх назви зазначаються в маркуванні харчових продуктів.

 2. Інформація про активні та інтелектуальні предмети та матеріали повинна бути достовірною і не вводити в оману споживачів.

  3. Активні та інтелектуальні предмети та матеріали повинні бути належним чином промаркованими для надання споживачеві змоги розпізнати неїстівні частини, а також ідентифікувати  матеріали, як активні та /або інтелектуальні.

  Стаття 5. Спеціальні заходи для  груп предметів та матеріалів

  1. Для  груп предметів та матеріалів, що зазначені в частині другій цієї статті, а також у разі потреби для сполук зазначених предметів та матеріалів центральний орган виконавчої влади у сфері охорони здоров’я затверджує спеціальні заходи. До таких спеціальних заходів належать:

  1) затвердження Державного реєстру речовин, дозволених для використання у виробництві предметів та матеріалів;

  2) затвердження Державного реєстру речовин, що можуть входити до складу активних чи «інтелектуальних» предметів та матеріалів;

  3) затвердження Державних санітарних норм і правил для предметів та матеріалів і речовин, що можуть входити до складу активних чи інтелектуальних предметів та матеріалів, що, зокрема, встановлюють:

  специфічні обмеження щодо міграції певних компонентів або груп компонентів  у  харчовий продукт або на його поверхню;

  загальні обмеження щодо міграції компонентів у харчовий продукт або на його поверхню;

  положення, що спрямовані на охорону здоров’я людей від ризиків, що виникають внаслідок перорального контакту з предметами та матеріалами;

  4) прийняття інших нормативно-правових актів для забезпечення відповідності положенням статей 3 та 4 цього Закону;

  5) затвердження правил, що стосуються відбору проб та контрольних методів для цілей офіційного контролю;

  6) прийняття спеціальних заходів для забезпечення простежуваності предметів та матеріалів, у тому числі положень стосовно тривалості зберігання записів, що необхідні для забезпечення простежуваності;

  7) затвердження у разі потреби додаткових заходів щодо маркування активних та інтелектуальних предметів та матеріалів.

  2. Спеціальні заходи поширюються на такі групи предметів та матеріалів:

  активні та інтелектуальні предмети та матеріали;

  клей;

  кераміка;

  корок;

  гума;

  скло;

  іонообмінні смоли;

  метали та сплави;

  папір та картон;

  пластик;

  друкарські фарби;

  регенерована целюлоза;

  силікон;

  текстиль;

  лаки та покриття;

  віск;

  деревина.

  Стаття 6. Речовини, що дозволені до використання в компонентах активних та інтелектуальних предметів та матеріалів

  1. У компонентах активних та інтелектуальних предметів та матеріалів можуть використовуватися лише речовини, включені до Державного реєстру речовин, дозволених для використання у виробництві предметів та матеріалів, крім речовин, зазначених у частині другій цієї статті.

  2. У компонентах активних та інтелектуальних предметів та матеріалів дозволяється використовувати такі речовини, не включені до Державного реєстру речовин, дозволених для використання у виробництві предметів та матеріалів:

  1) активні речовини, що вивільняються, і речовини, які додаються або включаються в активні предмети та матеріали із застосуванням таких методів, як  впровадження або прикріплення, як зазначено в пункті 2 цієї частини. Зазначені речовини повинні використовуватися згідно з положеннями законодавства щодо безпечності харчових продуктів та відповідати вимогам цього  Закону.

  У разі коли кількість активних речовин, що вивільняються, встановлено спеціальними заходами, їх обсяг не повинен враховуватися в загальному обсязі переміщення всіх інших речовин;

  2) речовини, на які поширюється дія законодавства щодо безпечності харчових продуктів, які додаються або включаються в активні предмети та матеріали із застосуванням таких методів, як впровадження або прикріплення, з метою отримання технологічного ефекту в харчових продуктах.

  Кількість  активних речовин, що вивільняються, може перевищувати специфічні обмеження, встановлені для таких речовин спеціальними заходами, за умови їх відповідності положенням цього Закону та іншим нормативно-правовим актам щодо безпечності харчових продуктів;

  3) речовини, що використовуються в компонентах, які не перебувають у прямому контакті з харчовим продуктом або середовищем, у якому перебуває харчовий продукт, і розділені з харчовим продуктом функціональним бар’єром, за умови, що їх міграція не перевищує 0,01 мг/кг і вони не належать до жодної з таких категорій:

  речовини, що класифікуються як мутагенні, канцерогенні або токсичні для репродукції відповідно до критеріїв, визначених центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я;

  речовини, які навмисно зменшені до розміру часток та які мають фізичні та хімічні властивості, що значно відрізняються від властивостей у первинному стані.

  Стаття 7. Державний реєстр речовин, дозволених для використання у виробництві предметів та матеріалів

  1. У виробництві предметів та матеріалів можливе використання речовин, включених до Державного реєстру речовин, дозволених для використання у виробництві предметів та матеріалів, крім речовин, визначених частиною другою статті 6 цього Закону.

  2. Центральний орган виконавчої влади, що формує та забезпечує реалізацію державної політки у сфері охорони здоров’я затверджує Державний реєстр речовин, дозволених для використання у виробництві предметів та матеріалів, з обов’язковим зазначенням таких відомостей:

  1) назва речовини;

  2) функції речовини;

  3) довідковий номер;

  4) умови використання речовини або компонента (у разі потреби);

  5) обмеження та/або специфічні умови використання (у разі потреби);

  6) умови використання предметів та матеріалів, до яких додається або включається речовина або компонент (у разі потреби).

  3. До Державного реєстру речовин, дозволених для використання у виробництві предметів та матеріалів, можуть бути включені лише ті речовини, щодо яких  доведено, що під час їх використання предмет чи матеріал відповідатиме вимогам, установленим цим Законом.

  4. Державний реєстр речовин, дозволених для використання у виробництві предметів та матеріалів, є загальнодоступним.

  Стаття 8. Державний реєстр речовин, що можуть входити до складу активних чи інтелектуальних предметів та матеріалів

  1. До складу активних чи інтелектуальних предметів та матеріалів можуть входити речовини, що містяться в Державному реєстрі речовин, що можуть входити до складу активних чи інтелектуальних предметів та матеріалів, крім речовин, визначених частиною другою статті 6 цього Закону.

   2. Центральний орган виконавчої влади у сфері охорони здоров’я затверджує Державний реєстр речовин, що можуть входити до складу активних чи інтелектуальних предметів та матеріалів, з обов’язковим зазначенням таких відомостей:

  1) назва речовини;

  2) функції речовини;

  3) довідковий номер;

  4) умови використання речовини або компонента (у разі потреби);

  5) обмеження та/або специфічні умови використання  (у разі потреби);

  6) умови використання предметів та матеріалів, до яких додається або включається речовина або компонент (у разі потреби).

   3. До Державного реєстру речовин, що можуть входити до складу активних чи інтелектуальних предметів та матеріалів, можуть бути включені лише ті речовини, щодо яких  доведено, що під час їх використання готовий предмет чи матеріал відповідатиме вимогам, встановленим цим Законом.

  4. Державний реєстр речовин, що можуть входити до складу активних чи інтелектуальних предметів та матеріалів, є загальнодоступним.

  Стаття 9. Реєстрація речовин, дозволених для використання у виробництві предметів та матеріалів, і речовин,  що можуть входити до складу активних чи інтелектуальних предметів та матеріалі

 3. ЗАКІНЧЕННЯ

 4. Стаття 10. Маркування

  ...

  Стаття 11. Декларування відповідності

  ...

   

  Стаття 12. Простежуваність

  ...

  Стаття 13. Захисні заходи

  ...

  Стаття 14. Доступ до інформації

  ...

  Стаття 15. Конфіденційність

  ...

  Стаття 16. Спільне використання інформації

  ...

  Стаття 17. Офіційний  контроль

  ...

   

  Голова

  Верховної Ради України                                                    В.Б. Гройсман

   

Переглядів: 1189 | Додав: Соломка | Рейтинг: 0.0/0


Приват-ІнвестаБТІ, Експертна оцінка майна
| Рейтинг: 0.0/0